Nowości

Autowyrys

W naszych aplikacjach uruchomiliśmy technologię tworzenia automatycznych wyrysów z baz ewidencyjnych.

Możliwośći auto-wyrysu:
- Dopasowanie skali do wielkości działki,
- Automatyczne etykietowanie - dociągnięte opisy z działek na granicy wyrysu
- priorytety przesłaniania etykiet

PostgreSQL

W celu zwiększenia możliwości naszych programów podjęliśmy decyzję o całkowitym przejściu na darmową bazę danych PostgreSQL.

Swde2Gml

Konwersja SWDE > GML/ZSIN

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że dysponujemy gotową aplikacją do generowania plików EGiB/GML na podstawie danych w formacie SWDE opisowych (wydanych w programie EGB 7 z parametrem filtra "Rozszerzony zestaw typów") i dowolnych graficznych.


Konwerter znajduje się pod tym linkiem.

Podczas otwierania strony może wyskoczyć komunikat o niebezpieczeństwie. Kliknij w ten link aby dowiedzieć się jak temu zaradzić.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

Opłaty

Program OPŁATY umożliwia naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu gruntów

Naliczanie opłat odbywa się w oparciu o stawki procentowe przypisane poszczególnym typom opłatowym (mieszkaniowy, przemysłowy, społeczny itp) oraz o wycenę i udział praw pomiotu do gruntu. Na podstawie naliczeń możliwe jest uzyskanie raportów:
- zawiadomienie o wysokości opłaty dla uw i zarządcy
- wypowiedzenie opłaty dla uw
- decyzja zmieniająca opłatę dla zarządcy
Możliwe jest również wystawianie faktur do naliczeń oraz sporządzanie raportów analitycznych dotyczących opłat.
W roku 2019 program został rozszerzony o możliwość obsługi procesu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności dla gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Po wprowadzeniu wymaganych danych, możliwe jest utworzenie następujących dokumentów:
- zaświadczenie do KW o przekształceniu uw na własność w/g wzoru dokumentu opublikowanego na stronie Ministerstwa Infrastruktury, z podwariantami dotyczącymi budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych i budynków mieszkalnych wraz z terenami z nimi związanymi.
- oświadczenie użytkownika wieczystego o jednorazowym wniesieniu opłaty za przekształcenie.
- zaświadczenie do KW o uregulowaniu przez użytkownika wieczystego opłaty z tytułu przekształcenia.
Treść powyższych dokumentów jest edytowalna i można ją dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika programu, np poprzez zmianę informacji o udzielonych bonifikatach, przy czym program wylicza bonifikaty w oparciu o wprowadzone wskaźniki.
Możliwe jest rozliczanie opłat należnych dla:
- Gmin i Miast - wersja gminna programu
- Skarbu Państwa - wersja dla Starostw Powiatowych
- Powiatu - wersja dla Starostw Powiatowych
:-
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny