Usługi
19.03.2010.

Nasza spółka świadczy następujące usługi:

  • Kompleksową modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali, 
  • Instalację i konfigurację naszego oprogramowania, 
  • Instalację i konfigurację sieci komputerowych NetWare, Linux, Windows, 
  • Serwis i naprawa baz danych Btrieve i Pervasive, 
  • Opracowania z zakresu systemów  informacji o terenie, map tematycznych, 
  • Szkolenia z obsługi naszych programów, 
  • Przenoszenie danych z innych systemów do programu EGBV i Terrabit, 
  • Interfejsy do innych systemów. 
  • Tworzenie tematycznych map on-line w technologiach OpenSource: MapGuideOS, MapServer
Zmieniony ( 05.03.2013. )