GIS w planowaniu przestrzennym nagrodzony
21.07.2014.
Gmina Osie została laureatem Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii INOWACYJNE METODY STOSOWANE W ZAKRESIE ROZWOJU I PROMOCJI MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH. Docenione zostało zastosowanie technologii GIS przy tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Warto nadmienić że analiza danych przestrzennych oraz rysunek zostały wykonane za pomocą darmowego programu QGIS. Więcej informacji na stronie urzędu.
Zmieniony ( 21.07.2014. )