OPŁATY 3.38
27.02.2013.

Dostępna jest nowa wersja  programu Opłat 3.38 z dnia 26.02.2013.

W stosunku do wersji 3.37 zmieniony został algorytm obliczania opłat w przypadku stosowania art 77 ust 2a (rozłożenie opłat na raty) według wytycznych i wyjaśnień ministerstwa

http://www.transport.gov.pl/2-482981123977f-1794837-p_1.htm

W rezultacie zmianie uległo przedstawianie informacji o zastosowaniu art 77 ust 2a w procesie naliczania opłat na wydrukach zawiadomień, wypowiedzeń i zestawieniach.

Zmieniony ( 04.03.2013. )