O firmie

Głównym profilem naszej działalności jest tworzenie oprogramowania dla jednostek samorządowych zajmujących się ewidencją gruntów, budynków i lokali oraz dla ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej jak i dla geodezyjnych firm wykonawczych.
 

Język

  • Polish
  • English

Strona główna arrow Programyarrow EWN

Program EWN został stworzony aby usprawnić i ułatwić ewidencjonowanie gruntów stanowiących mienie Skarbu Państwa, gminy/miasta, powiatu lub województwa. Jest on powiązany funkcjonalnie z systemem EGB. Pozwala także na grupowanie nieruchomości w/g zasobów szczegółowych np. nieruchomości rolne, nieruchomości nieskomunalizowane czy nieruchomości Skarbu Państwa, przy czym lista rodzajów zasobów jest otwarta. Dane osobowe i przedmiotowe potrzebne do tworzenia ewidencji pobierane są z systemu EGB, natomiast w programie EWN uzupełniane są one o parametry dodatkowe np. wycenę, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, aktualne wykorzystanie itp. Poza informacjami pobieranymi z EGB można wprowadzać dane indywidualne, np powiększyć listę podmiotów związanych z nieruchomością.

Ponadto program pozwala ewidencjonować dane nieruchomości zapisane w KW. Dzięki temu można wykonać zestawienia wymagane do porównania danych zapisanych w EGB i w KW w/g wzorów opublikowanych w Dz.U. Nr 23 Poz.143 z 13 lutego 2008. Zestawienia można sporządzać dla konkretnej jednostki lub dla całego powiatu.

Program zorientowany jest na nieruchomość. Jako nieruchomość przyjęto działkę ewidencyjną. Dane gromadzone są w plikach dyskowych, tak więc w dowolnym momencie można uzyskać informacje o stanie nieruchomości na dowolny dzień. Ponadto można sporządzić wydruki "Spis podmiotów", "Spis nieruchomości w/g rodzaju zasobu", "Zestawienia do KW" oraz "Zestawienie działek i klasoużytków". W programie wprowadzono mechanizm pozyskiwania danych z programu EGB poprzez import, w tym import przyrostowy. Wszystkie opisywane raporty zapisywane są do plików z rozszerzeniem *.RTF, *.RVF i można je w każdej chwili ponownie wydrukować lub przeglądać.


© GeoBaza 2006 All right reserved | 2006 geobaza.com.pl