O firmie

W naszych zastosowaniach używamy rozwiązań OpenSource tam gdzie to możliwe. Między innymi MapGuideOS, MapServer, PostgreSQL, Linux.
 

Język

 • Polish
 • English

Strona główna arrow Programyarrow TerraBit

To obiektowy system informacji o terenie. W pełni profesjonalny program do tworzenia i utrzymywania map numerycznych. Przeznaczony jest dla geodetów, jednostek samorządowych, biur obsługi nieruchomości, firm lub urzędów korzystających z informacji przestrzennej.

Terrabit to:

 • generowanie obrazu z bazy konstrukcji i punktów,
 • możliwość ciągłej aktualizacji bazy,
 • możliwość tworzenia własnych baz tematycznych,
 • możliwość edycji: legend, znaków, linii, rodzajów konstrukcji,
 • pełne zarządzanie bazą punktów,
 • podstawowe obliczenia dostępne podczas edycji,
 • export i import do innych systemów,
 • rozwinięty system pomocy ekranowej,
 • „odporność” na zmianę instrukcji technicznych,
 • rozwinięty moduł analiz baz danych – w oparciu o metrykę obiektu lub według danych opisowych ewidencji gruntów i budynków EGBV,
  wydajną obsługę rastrów,
 • realizację mapy w postaci „centroidów”,
 • w połączeniu z programem EGBV stanowi najwydajniejsze narzędzie do modernizacji baz danych ewidencji gruntów z zaawansowaną automatyzacją pracy i pełną kontrolą końcową, oraz umożliwia poprawne wydanie obiektów ewidencyjnych w formacie SWDE/SWING,
 • możliwość jednoczesnego podglądu danych graficznych ze stanowisk prowadzących część opisową, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz edycja danych graficznych.

© GeoBaza 2006 All right reserved | 2006 geobaza.com.pl