O firmie

Pomimo ciągłych zmian przepisów staramy się o zapewnienie maksymalnej ciągłości aktualizacji oprogramowania gdyż głównym celem jest zapewnienie łagodnego przejścia dla operatorów przy minimalnym nakładzie kosztów.
 

Język

 • Polish
 • English

Strona główna arrow Programyarrow EGB V

To program do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali. EGBV jest w pełni dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
W roku 2003 wprowadzono nową wersję programu działającą w środowisku Windows przy wykorzystaniu transakcyjnej bazy Pervasive SQL.
Program działający w środowisku Windows jako następca wersji „dos”, realizuje w pełni wszystkie funkcje oraz układ opcji programu EGBV – działającego w środowisku DOS.
Program umożliwia i zapewnia:

 • stabilną i szybką pracę na lokalnych stanowiskach oraz w sieci, nawet na bardzo dużych bazach przy jednoczesnej pracy wielu operatorów,
 • pełną kontrolę i bezpieczeństwo danych – zawarte w programie procedury naprawcze bazy nie wymagające wiedzy informatycznej użytkownika,
 • przejrzysty układ wprowadzania zmian,
 • pełną spójność i wzajemne relacje danych o gruntach, budynkach i lokalach,
 • pełne rejestrowanie zmian wraz z ich autoryzacją,
 • możliwość odtworzenia stanu historycznego na dowolny zadeklarowany dzień,
 • możliwość generowania raportów oraz raportów użytkownika w oparciu o proste panele edycji zapytań do bazy, oraz w oparciu o edytor zapytań SQL.
 • nowatorski system zasilania bazy protokołami zmian pozwalający na prowadzenie bazy rozproszonej z możliwością pakietowego – wzajemnego uzupełniania danych,
 • porządkowanie danych – bazy adresowej, nazewnictwa osób prawnych, zasilanie zewnętrznymi bazami PESEL i REGON,
 • współpracę z innymi systemami, w tym z mapami numerycznymi i programami podatkowymi,
 • wydanie danych zawartych w bazach baz w formacie SWDE, w trybie inicjalizacji oraz aktualizacji,
 • rejestrowanie cen i wartości nieruchomości – w oparciu o opublikowany przez GUGIK standard wymiany danych w formacie SWDE/SWING.
 

© GeoBaza 2006 All right reserved | 2006 geobaza.com.pl