O firmie

Nasze rozwiązania wywodzą się z rzetelnej wiedzy popartej doświadczeniem w zakresie specyfiki pracy jednostek używających naszego oprogramowania.
 

Język

  • Polish
  • English

Pomoc
PervasiveSQL - przenoszenie licencji Drukuj Email
20.05.2013.

W przypadku konieczności przeniesienia licencji na bazę PervasiveSQL typu workstation/workgroup z jednego stanowiska na inne należy uprzednio usunąć licencję używając programu License Administrator z folderu Pervasive. Należy to uczynić PRZED odinstalowaniem bazy pervasive z tego stanowiska. Niedotrzymanie tego warunku może spowodować niemożność przeniesienia licencji na inne stanowisko. 

Zmieniony ( 20.05.2013. )
 
Zdalne wsparcie Drukuj Email
29.03.2011.

Uprzejmie informujemy, ża Użytkownicy naszego oprogramowania mają możliwość skorzystania ze zdalnego wsparcia przy użyciu aplikacji TeamViewer QuickSupport.

W tym celu należy pobrać aplikację klikając w poniższy obrazek:

 

Wszelkie prawa do w/w oprogramowania należą do TeamViewer GmbH.

Zmieniony ( 17.08.2011. )
 
Metadane Drukuj Email
01.12.2010.

Metadane

Generowanie metadanych

Szanowni państwo informujemy iż zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 76 poz 489) art. 29 pkt 1)  do 3 grudnia 2010 należy stworzyć metadane infrastruktury informacji przestrzennej. Metadane dotyczą zarówno zbiorów danych (np. mapa ewidencyjna) jak i usług (np. usługa przeglądania WMS). Wymóg posiadania metadanych mają obecnie informacje przestrzenne wymienione w rozdziale pierwszym i drugim załącznika do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Są to:

1)      systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

2)      systemy siatek georeferencyjnych

3)      nazwy geograficzne

4)      jednostki administracyjne

5)      adresy

6)      działki ewidencyjne

7)      sieci transportowe

8)      hydrografia

9)      obszary chronione

10)  ukształtowanie terenu

11)  użytkowanie ziemi

12)  ortoobrazy

13)  geologia

Zgodnie z art. 5 pkt 1  przedmiotowej ustawy tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury, jest zadaniem organów administracji odpowiedzialnych za prowadzenie rejestrów publicznych zawierających zbiory związane z wymienionymi wyżej tematami danych przestrzennych.

Aby wygenerować metadane należy skorzystać z internetowego edytora na stronie http://edytor.gugik.gov.pl. Uprzednio należy uzyskać login i hasło do serwisu z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

W przypadku danych z ewidencji gruntów i budynków, należy stworzyć osobne metadane dla każdego obrębu. W informacji o dystrybucji jako nazwę należy wpisać SWDE, jako oficjalny format wymiany.

Pytania szczegółowe i pytania uzupełniające

Zapis metadanych danego obrębu jest uzależniony od odpowiedzi na pytania dodatkowe spoza zakresu metadanych zawarte w zakładkach pytania szczegółowe oraz pytania uzupełniające. Jest to w zasadzie odrębna baza danych. Większość danych można uzyskać z systemu do ewidencji gruntów i mapy ewidencyjnej. Użytkownik nie ma możliwości wypełnienia tych danych inaczej niż z poziomu aplikacji online. Nie można również wykonać żadnych raportów ani eksportów tabelarycznych już wprowadzonych danych. Stanowi to duże utrudnienie w procesie edycji metadanych.

Automatyzacja edycji metadanych

W uzgodnieniu z jednym z powiatów pomagaliśmy przy tworzeniu metadanych i ich edycji. W tym celu wykonaliśmy zestaw programów narzędziowych cześciowo automatyzujących proces wypełniania i zapisu danych na stronie edytora gugik. Możemy również wykonać raport z już wpisanych danych dla weryfikacji poprawności edycji. 

 Publikacja metadanych

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. najpóźniej do dnia 9 listopada 2011 należy zapewnić świadczenie usługi wyszukiwania metadanych.  Należy więc opublikować metadane w Internecie zapewniając do nich publiczny dostęp z możliwością wyszukiwania zawartych w nich informacji. Według ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej usługa powinna umożliwiać wyszukanie danych wg:

1)      słów kluczowych

2)      klasyfikacji danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych

3)      jakości, ważności  zbiorów

4)      stopnia zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

5)      położenia geograficznego

6)      warunków dostępu i korzystania z e zbiorów oraz usług danych przestrzennych

7)      organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych


Zmieniony ( 05.03.2013. )
 
Powszechny Spis Rolny 2010 Drukuj Email
08.07.2010.

W związku z pojawiającymi się pytaniami związanymi z Powszechnym Spisem Rolnym 2010 przypominamy, że istnieje możliwość wygenerowania z programu EGBVWIN danych dotyczących działek i ich właścicieli.

Aby wydać takie dane należy:

 W menu REJESTR wybrać pozycję 8. IMPORT/EXPORT TXT, a następnie G. TABULOGRAM UPROSZCZONY REJESTRU GRUNTóW.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po wybraniu obrębu:
 

 

 

 

 

Program utworzy plik o nazwie tabupr_d.txt i zostanie on zapisany w katalogu raportów:


 

 

 

 

Można go bez problemu odczytać na przykład za pomocą  programu Microsoft Excel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik ten zawiera dane aktualne dotyczące właścicieli i działek dla danego obrębu w formie tabelarycznej separatorem pól jest znak „  , ” (przecinek) - użytkownik powinien również ustawić Pochodzenie pliku na "1250: Europa ?rodkowa (Windows)" w celu zaczytania polskich znaków do excela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozwala to na w miarę proste usprawnienie procesu weryfikacji danych otrzymanych z Urzędu Statystycznego.

Zmieniony ( 14.07.2010. )
 
© GeoBaza 2006 All right reserved | 2006 geobaza.com.pl